[:nl]Over pinchofjo.com[:en]About pinchofjo.com[:]

[:nl]Tijdens sollicitatiegesprekken krijg je weleens de vraag of je jezelf kunt omschrijven in vijf woorden. Vaak komen daar wat persoonlijkheidskenmerken uit die eigenlijk niemand interesseert. Negen van de tien mensen noemen diezelfde kenmerken in meer of mindere mate. Daar probeer ik mezelf van te onderscheiden, maar of ik daarmee duidelijk maak wie ik echt ben? Ik denk van niet.

In informelere gesprekken merk ik vaak nog steeds dat ik niet echt zeg wie ik ben. Ik vertel vaak mijn naam, wat voor werk ik doe, hoe oud ik ben en waar ik woon. Maar is dat van meerwaarde voor jou? Ik denk het niet. Het wordt pas interessant als je overeenkomsten met elkaar vindt. Daarmee komt ook het vertrouwen voor een gesprek, of wie weet een vriendschap. Maar mij leer je niet zo snel kennen. Als ik je vertrouw, dan pas vertel ik meer.

Toch wil ik mijn best doen om jou hier te vertellen wie ik ben.

30 jaar. Dat is hoe oud ik ben. Daar heb ik jarenlang tegenaan gehikt, want wie wil er nou dertig worden? Nu het eindelijk zo ver is…ach, het kon erger. Eén ding valt me op: ik wil verandering. Dat heeft niet alleen met mijn leeftijd te maken, dat is ook de invloed van mijn vriend. Maar toch. Waar ik jarenlang dacht dat ik tevreden moest zijn met wat had ik, hoop ik het vanaf nu anders te doen. Najagen wat ik echt wil. Schrijven over dingen die ik interessant vind, verhuizen naar plekken waarvan ik nooit had gedacht dat ik daar zou wonen. Dat soort dingen. Het klinkt een klein beetje als een dertigerscrisis, maar ik denk niet dat dat het is. Het is tijd voor controle over mijn eigen leven. Niet meer overkomen, maar zelf initiëren.

A pinch of Jo is voor iedereen die middenin het leven staat maar niet zo goed weet wat hij wil, of dat wel weet maar bang is om te veranderen. Als je twintig of dertig bent is het vaak nog zoeken. Wat wil je eigenlijk? Hoe bereik je dat? En waarom is het soms ook zo verdomde eng? Het leven is niet te plannen en daarom moet je gewoon hopen dat wat je ook kiest, de juiste keuze is. En zo niet, dan leer je ervan en ga je weer door.

Wat kun je van mij verwachten? Geen make-up  tutorials, geen kledingadvies of de mooiste kapsels, want dat ben ik niet. Ik draag vrijwel altijd alleen maar eyeliner en mascara, ik kam mijn haren ’s ochtends en doe er wat haarspray in. Al die mooie fashion en lifestylebloggers hebben hun stijl helemaal uitgedacht, dat heb ik niet. Soms heb ik geluk en heb ik net even iets leuks aan. Maar verder, nee, daarvoor hoef je hier niet te komen.

Wat je wel kunt verwachten is een passie voor films, series, boeken en katten. Een passie voor schrijven, voor mijn familie, mijn vriend. Levensdilemma’s waar denk ik alle twintigers en dertigers tegenaan lopen, reizen en persoonlijke kwesties.  En soms vind ik het echt wel leuk om mijn ervaringen met shampoos, kleren of make-up te delen. Misschien vind jij het ook wel mooi.  😉

Ook niet onbelangrijk. Je zou het bijna vergeten, maar ik heb nog niets eens mijn naam verteld. Mijn naam is Johanne, ik woon in Heerenveen en werk vooralsnog in Groningen. Groningen is mijn home town. Ik heb er dertig jaar gewoond en zou het niet erg vinden als ik daar nog eens dertig jaar moest wonen. Maar dat gaat niet gebeuren, want ik, mijn vriend en poes Buttons gaan meer van de wereld zien.

Ik heb niet alle antwoorden, maar hoop er samen met jou uit te komen. Met A pinch of Jo hoop ik het tegenwicht te vormen: ik wil jou niet vertellen hoe het moet, of wat juist is (soms stiekem misschien een beetje). De zoektocht is waar het om gaat.

Neem voor meer informatie contact met mij op via pinchofjo@gmail.com. Meer informatie over de contactmogelijkheden vind je op de contactpagina.

 [:en]During job interviews, possible future employers often ask you to describe yourself in five words. There’s a big chance you name some personality traits the interviewer doesn’t really care about. Because nine out of ten times, people name nearly the same traits as the person before them. I try to make a difference when I get asked those questions, but does it really show who I am? I don’t think so.

In informal conversations, you don’t get to know me that easily either. I will tell you what my name is, what kind of work I do, how old I am and where I live. But is that of value to you? I think not. It gets interesting when you find common interests. With that comes a desire for a deeper conversation, or maybe a friendship. When I think I can trust you, then I will tell you more.

But, on my blog, I will try my best to give you a better feeling of who I am.

30 years. That’s how old I am. For years I dreaded turning thirty, because who the heck wants that? Now that I am… it could be worse. One thing I am noticing: I want change. That probably isn’t just because of my age, it’s also the influence of my boyfriend.  I always thought I had to be satisfied with what I had, but from now on that will be different. I need to go after what I really want. Write about things I love, move to places I never thought I would but want to experience. Those kinds of things. It sounds like a quarter life crisis, but it’s not… I think. It’s time to take control of my own life. Stop letting life happen to me, but initiate.

A pinch of Jo is for anyone who’s at the heart of life, but doesn’t know what he wants, or does know but is afraid to change. When you’re 20 or 30 years old, life is a search. What do you want? And how do you achieve that? And why is change sometimes so dang scary? You can’t plan life and that’s why you can only hope that whatever you choose, is the right choice. And if it isn’t you’ll learn and continue on a different path.

What can you expect from me? No makeup tutorials, no clothing advice or nice hair styles to try out, because that is not who I am. I almost always just wear mascara and eyeliner, I brush my hair in the morning and spray some hair products. Then I’m ready to go. All those beautiful fashion and lifestyle bloggers have their style all figured out, but I don’t. Sometimes I’m lucky and wear something  nice. But, that’s not what you should come here for.

What you CAN expect from me is a passion for movies, tv-shows, books and cats. A passion for writing, my family, my boyfriend. Life dilemma’s probably everyone in their twenties or thirties run into, travel and personal  matters. And sometimes I really do like to share with you my experiences with certain shampoos, clothes or make-up. And maybe you’ll even like it too ;-).

Not unimportant info. You’d almost forget, but I didn’t even tell you my name. My name is johanne, I live in Heerenveen and work in Groningen (for now), both in the north of the Netherlands. Groningen is my home town. I’ve lived there for thirty years and wouldn’t mind living there for thirty more years. But that’s not going to happen, because me, my boyfriend and my cat Buttons are going to see more of the world.

I don’t have all the answers, but I hope to find them together with you. With A pinch of Jo I hope to be the counterweight: I don’t want to tell you who things are, or what’s right (although, knowing myself I probably will on some occasions). It’s all about the search.

If you want to contact me, you can send an e-mail to pinchofjo@gmail.com. For more information about contacting me, you can find on the contact page.[:]