Four tips for a (somewhat) more carefree life - A Pinch of Jo

[:nl]Vier tips voor een (iets) onbezorgder leven NU[:en]Four tips for a (somewhat) more carefree life right now[:]

[:nl]Eén heel belangrijk obstakel dat ervoor zorgt dat ik nooit 100 procent van het moment kan genieten en onbezorgd kan leven, is de constante zeur in mijn hoofd. Zelfs ‘s nachts word ik soms wakker, springen mijn gedachten aan en begint mijn brein zomaar dingen op te sommen waar ik tegenop zie, dingen waar ik al dagen- of wekenlang tegenaan hik. Of dingen die helemaal geen probleem waren, tot op dat moment. Sinds ik zelfhulpboeken ben gaan lezen, ben ik meer bezig met het vinden van mijn eigen geluk en meer onbezorgde momenten. Mijn brein kan het in het hier en nu leven op één of andere manier niet toestaan, waardoor ik er bewuster mee bezig móet zijn. Het zijn echt geen grote dingen, maar mijn hoofd kan ze wel groot maken. Daarom wil ik mezelf en jou vier tips geven voor meer geluk en onbezorgdheid in het hier en nu.

Leef echt in het hier en nu

Klinkt stom, is het niet. Om in het hier en nu te leven en daarmee gelukkig te zijn, moet je het daadwerkelijk doen. Mijn probleem is dat ik altijd vooruit denk en beren op de weg zie. Kleine dingetjes van supermegavroeg moeten opstaan, tot wanneer moet ik tanken en van mijn to-do lijst tot een mailtje die ik moet sturen. Ik wil heel graag niet meer stilstaan bij de mogelijke problemen van morgen, maar daarvoor moet ik echt anders gaan denken.

Die grootse toekomstdromen houd ik ergens wel, maar wil me er niet aan vast houden. Als het allemaal niet gebeurt, moet ik daar ook maar tevreden mee zijn. Over sommige dingen heb ik gewoon geen controle en ik wil ook niet meer doen alsof ik dat wel heb. Maar vooral die kleine zorgen in het leven, die wil ik loslaten. Anders denken, hoe doe je dat? Ik vermoed dat dat een langzaam proces is. Maar als je er mee bezig bent, is dat al stap één. Door er bewust van te zijn, ben je denk ik al een heel eind. Oh, en waarom zou ik me ook zorgen maken om die wekker van 5.30? Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat ik moe ben. Wat gebeurt als ik toch niet zo ver kan rijden als ik dacht met mijn huidige tank? Dan stop ik onderweg om te tanken. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn, maar dat maak ik het wel.

Blijf positief met een gelukslijstje

Een gelukslijstje, of mooier in het Engels: happy list, kan je denk ik helpen om iets meer waardering te krijgen voor het leven op dit moment. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, dat moet ik toegeven, maar denk je niet dat als je dagelijks aan het einde van de dag vijf tot tien dingetjes opnoemt die die dag of week wél goed gingen, je hoofd wat rustiger wordt? Ik denk van wel namelijk. Door zwart op wit te zien wat je wél hebt en wat je wél goed hebt gedaan, kun je de mindere dingen sneller loslaten.

En wellicht helpt het ook relativeren en dat je op een gegeven moment kunt zeggen: ‘Ja, er ging het één en ander mis vandaag, maar dat maakt niet uit. Dat is allemaal vergeven en vergeten en er zijn veel meer dingen wel goed gegaan.’ Heb je een off-day? Concentreer je dan niet op de dag zelf, maar op andere dingen. De dagen ervoor, je lieve huisdier (die moet ALTIJD op het lijstje!), je lieve ouders en vrienden.

Doe het voor jezelf

Dingen voor jezelf doen is niet altijd vanzelfsprekend. En vaak als wij dingen doen, doen we dat ook nog eens omdat het van ons verwacht wordt. Worden we daar gelukkig van? Vaker niet dan wel, vermoed ik. Door dagelijks voor je eigen geluk te kiezen, al is het iets kleins, omdat JIJ dat wil kan denk ik al heel wat bijdragen aan geluk op dat moment. We hoeven heus niet altijd onbezorgd en gelukkig te zijn, maar het zou toch mooi zijn als we er momenten van kunnen maken? Onze dagen zijn dan misschien toch een stukje makkelijker.

Stop met vergelijken

‘Waarom heeft zij dat wel en ik niet?’ ‘Waarom lukt het haar wel en mij niet?’ en ‘Verdient zij dat meer dan ik?’. Vragen die ik mezelf regelmatig stel(de). Vergelijkingsgedrag is een dingetje van onze generatie, mede door de opkomst van social media. Vergelijken doen wij in het hier en nu. Je vraagt je af waarom jij op je dertigste nog op deze plek zit terwijl ‘zij daar’ met dezelfde vaardigheden zoveel beter zit. Tja, dat gaat in de weg zitten van jouw geluk op dit moment.

Door te stoppen met vergelijken ga je je eigen leven leiden. En ga jij je eigen pad volgen, in plaats van het pad dat je denkt te moeten volgen. Stoppen met vergelijken is niet makkelijk. Het is verdomde moeilijk zelfs, want het lijkt wel in onze aard te zitten. Is vast ook zo, het is gewoon menselijk. Maar we zijn ook mensen met een leervermogen die kunnen zeggen: ‘Nu is het tijd om te stoppen met vergelijken en anderen niet meer als graadmeter te gebruiken.’

Ga mee in de flow van je eigen leven

Het leven is al zwaar genoeg. Carriere-uitdagingen, een sociaal leven, onze behoefte om ons verder en verder te ontwikkelen…we leggen onszelf al zoveel uitdaging op (en voor). We blijven maar naar de toekomst kijken en zien daar alle dingen die we nog niet hebben. Terwijl je hier en NU al zoveel hebt. Kijk daar eens naar en geniet daarvan. De toekomst komt wel. Die kun je plannen, tot op zekere hoogte, maar houd je er niet teveel aan vast. Soms is het leven een stuk makkelijker als je meegaat in de ‘flow’ van je eigen leven.

Het heeft bij mij ook een tijdje geduurd voordat ik doorhad dat ik niet alles moest plannen. Ik moest en zou op mijn 27ste kinderen hebben, toen heb ik dat voorzichtig doorgeschoven naar mijn dertigste. Onvoorziene omstandigheden hebben deze plannen niet doen laten uitkomen. Net als het koophuis dat ik allang dacht te hebben. Dat heb ik kunnen (moeten) loslaten en ik probeer zoveel mogelijk in het nu te leven. Wat er over een jaar gebeurt zie ik dan wel weer (en natuurlijk heb ik toekomstdromen, zoals ik al zei). Ik probeer meer te genieten van het hier en nu, en hoe moeilijk dat ook is, het heeft me de afgelopen jaren in ieder geval een klein beetje minder bezorgd gemaakt. Dat stemmetje in mijn hoofd zit er nog steeds, en soms is zij heel erg aanwezig, maar het wordt langzaamaan beter. En echt hoor, als ik het kan, kan jij het ook. Dat beloof ik je. Al is het maar een klein beetje. 

Kan jij goed in het hier en nu leven? Of staat in je hoofd alles al vast voor de toekomst?[:en]There’s one important obstacle that’s keeping me from being able to enjoy the moment and that’s the constant nagging my brain produces. It wakes me up at night when my thoughts just go on active-mode and my brain starts to tell me all the things I’m not looking forward to. Things I’ve been avoiding for days or weeks already. Or things that weren’t even a problem, up until that moment. Since I started reading self-help books, I’ve been thinking about my own happiness and carefree moments. My brain doesn’t seem to allow me to live in the here and now, so I HAVE to work on it more consciously. It’s totally not about the biggest problems in life, but my head can definitely make them enormous. That’s why I want to give myself and you four tips for more happiness in the here and now.

Actually live in the here and now

Sounds silly, isn’t. To live in the here and now and to be happy with that, you have to actually do it. My problem is that I always think ahead and see the problems that come with thinking ahead. Small things, like getting up early in the morning, putting gas in my car, finishing my to-do list or an e-mail I have to send. I really don’t want to think about the possible problems of tomorrow, but for that, I need a different attitude.

Of course, I will never stop dreaming about the future, but I don’t want to get sucked into my dreams. If it doesn’t happen, I need to be able to be okay with that. Some things I just can’t control and I don’t want to pretend anymore that I do. Like I said, it’s mostly the small things that I need to let go of. But how do I change my attitude? It’s probably a slow process. But actually working on it, is step one. Oh, and why would I worry about that 5.30 alarm? What’s the worst that could happen? That I’m tired. What happens if I’m not able to drive as far as I need to with my current tank? Then I will just stop underway and fill my car up again. Life doesn’t need to be so difficult, but I sure make it hella difficult!

Stay positive with a happy list 

A happy list. I think it will help you appreciate your life NOW more. I haven’t tried it myself, I have to admit that, but don’t you think that when you’re able to name five to ten things that went well that day, your head will be a little more positive? By actually seeing on paper what you DO have and what DID go well, you’ll be able to let go of the negative things more easily.

And maybe it helps you put things into perspective, where at some point you’ll be able to say: ‘Yes, some things went wrong today, but it doesn’t matter. I almost forgot about those things already, because plenty of other things went well.’ And on an off-day? Don’t focus on the day itself, but on other things. The days that have passed or the good days ahead, your sweet pet who’s always there for you (pets should always be on your happy list by the way), your sweet parents and friends.

Do it for yourself 

Doing things for yourself doesn’t always come naturally. And a lot of the times when we do something, it’s because it’s expected of us. Even when it comes to happiness and carefree living. Does that actually make us happy? I suspect more often than not, that it doesn’t make us happy. By choosing for your own happiness on a daily basis (even if it’s something small) because YOU want to, can contribute a lot to your state of mind in the moment. I’m not saying we always have to be carefree and happy because that is impossible, but wouldn’t it be nice if we had moments? I think it will make our days a lot easier.

Stop comparing yourself to others

‘Why does she have that and I don’t?’ ‘Why can she make it work and why can’t I?’ and ‘Does she deserve it more than I do?’. Questions I regularly ask(ed) myself. Comparing ourselves to others is a thing of our generation, partly because of social media. Comparing ourselves happens in the here and now. You wonder why you’re still here at thirty years old and why she who has the same skills as you do, is all the way over there. It gets in the way of your own happiness in this moment. By ending this you will lead your own life. You will follow your own path, instead of the path you think you should follow. But how do you stop comparing? It’s not easy because it seems to be in our nature. It probably is, we’re all human and feelings like this are what makes us so. But we are also humans with an incredible ability to learn. We are humans who are able to say: ‘Now is the time to stop comparing and don’t use others as a measure for our own lives.’

Go with the flow of your own life 

Life’s hard enough as it is. Career challenges, maintaining a social life, our need to keep on developing…we’re already faced with so many challenges. We keep trying to have a glimpse of the future and see all the things we don’t have yet. While in the here and now we already have so much. Try to look at that and enjoy that. Time will tell what the future has in store for you. Of course, you can plan it, up until a certain point, but don’t get sucked into it. Sometimes life if a lot easier when you go with the flow.

I took me a while to figure out that I can’t actually plan everything. I had to have kids at 27 and when that didn’t pan out I HAD TO have kids at thirty. Life just didn’t happen like that for me and I still don’t have kids. Same goes for home ownership. And I’ve been able to let those plans go and live in the here and now. We’ll see what happens in a year. A lot can happen anyway. And like I said, of course, I have dreams for the future, but I do try to live my life differently. And over time, it has made me a little less worried. A little ;-). That voice in my head is still there, and sometimes it’s shouting, but it does get better. And I assure you: if I can do it, you can do it too. Even if it’s just a little bit.

Are you able to enjoy the here and now? [:]

Article by Johanne

Hi, ik ben Johanne! Ik ben 35 jaar en moeder van een eeneiige tweeling. Axel en James zijn mijn licht en leven, maar ik ben natuurlijk meer dan alleen mama: ik hou van werken, bloggen, lezen, schrijven en heel af en toe sociaal doen. Hoe hou ik al die ballen in de lucht? Vaker niet dan wel, maar hey, soms gaat het ook goed!

This Article Has 46 Comments
 1. Shirley schreef:

  Wat goed dat je er bewust mee bezig bent. Ik ben geen stwr on het leven in hier en nu. Op sommige vlakken is het met het ouder worden misschien vanzelf iets beter geworden, maar ik ben nog steeds best een doemdenker als ik begin te piekeren. En het hier en nu verlaat ik in gedachten regelmatig. Mooie tips.

 2. Lilian schreef:

  Ik ben momenteel bezig met mindfulness en meditatie, dus ik leef ontzettend in het nu. En hoewel ik altijd een dromer was, lukt het me best goed. Vooral door die meditatie ben ik er veel beter in geworden om me niet (meer) druk te maken over zaken waar ik op dit moment toch niets aan kan doen. En inderdaad stilstaan bij wat je allemaal wél hebt, is zo belangrijk! En toch vergeet ik het wel vaak 😉

  • Johanne schreef:

   Oh, wat verschrikkelijk knap! Misschien moet ik me toch eens aan meditatie wagen. Ik ben er altijd een beetje bang voor geweest, waarom weet ik niet zo goed. Wat fijn dat het je lukt om je minder druk te maken. Heerlijk!

 3. Sarah schreef:

  Ik kan heel moeilijk in het hier en nu leven, maar ik ben me daar al wel bewust van en dat is toch ook al wat. Ik probeer er aan te werken! Voornamelijk die kleine dingen die mijn hoofd doen draaien probeer ik van mij af te zetten. Aan een vroege wekker of een mail die je nog moet versturen kan je effectief niets doen. Gek eigenlijk dat we ons daar dan zo druk om kunnen maken. Ik kan daar ook echt van wakker liggen. Niet nodig! Handige tips geef je hier ook! Altijd fijn om te lezen 🙂

 4. Loes schreef:

  Leuke en goede tips! Ik denk dat stoppen met vergelijken een hele belangrijke is, niet iedereen is hetzelfde en dat is juist leuk. Ik wil ook eens een geluks/dankbaarheidslijstje maken!

 5. Judith schreef:

  Wat een goede tips! Vooral het stoppen met vergelijken vind ik zooo lastig om te doen.

 6. marleen schreef:

  Haha, alsof je in mijn hoofd kijkt! Het enige wat ik eigenlijk niet doe is vergelijken maar verder, yep, that’s me… Denk ook altijd tien stappen vooruit! Oeps…

 7. Dat stoppen met vergelijken is inderdaad zo belangrijk! En stoppen met denken ‘waarom overkomt mij dit’, want daar kom je ook echt geen zak mee vooruit. (Makkelijker gezegd dan gedaan wel natuurlijk.) Ik moet altijd wel iets hebben om naar uit te kijken (zoals een leuke reis, feestdagen of zelfs mijn verjaardag, haha), maar voor de rest kan ik best goed in het nu leven. De ‘grootste’ gebeurtenissen in mijn leven zijn er eigenlijk ook echt toevallig gekomen, dus als je ziet dat er door iets kleins zoveel kan veranderen, vind ik dat het ook niet echt zin heeft om al constant over de toekomst te zitten piekeren. Eens die er is, kan er toch weer zoveel veranderd zijn!

  • Johanne schreef:

   Ohja, dat is ook een goede. ‘Waarom overkomt mij dit’, zo’n slachtofferrol waar je dan in komt. En lastig om uit te komen. Fijn dat je prima in het hier en nu kunt leven. En je hebt ook gelijk, de meeste dingen gebeuren niet omdat jij dat hebt gepland of over tien jaar voor je zag. Die gebeuren nu en compleet per ongeluk/toevallig.

 8. Katie Braswell schreef:

  I think the hardest one on the list for me is “Stop Comparing”. This is such a monster to overcome in my mind. 🙁 It’s constant. This season has been major self reflective time. I have realized that this monster has too much power, and I’m taking care of that! When ever I shake it off, I really DO feel happier and lighter! Great advice! <3

 9. Naomi schreef:

  I totally get where you are coming from. A lot of times life just doesn’t go to plan or how we thought it would. Living in the now is so much more joyful than being stuck in the past or constantly worried about the future. I have to work at it too, but I feel content in life when I am enjoying the place I am in for the season I am in it.

 10. Kaycee schreef:

  Creating a Happy List is such a great idea! I think that would help with the comparison game as well. Some times, we just need to sit a moment and realize that the grass isn’t always greener on the other side.

 11. Romy schreef:

  Wat een mooi artikel en zo waar! Het is heel verleidelijk om beren op de weg te zien en om te balen van dingen die anders lopen, maar uiteindelijk komen de dingen vaak wel weer goed (hoe cliché dat ook klinkt!). Het helpt inderdaad al om je te focussen op de dingen die wél fijn zijn, ook al is het ‘maar’ je lieve huisdier en om vooral naar jouw situatie te kijken in plaats van die van een ander. Het idee dat het leven nu eenmaal loopt zoals het loopt, heeft mij heel erg geholpen om dingen te accepteren en om meer in het nu te leven. Ik kan me wel druk maken over of ik ooit een vriend heb, een koophuis kan betalen, op de juiste plek woon etc., maar uiteindelijk kom je met dat zorgen maken ook niet veel verder 😉

  • Johanne schreef:

   Dankjewel! En inderdaad, cliché maar waar, uiteindelijk komt het wel goed. Hoe dan ook. Fijne instelling Romy, blij dat je dat al doorhebt. Je kunt je over zoveel zorgen maken, maar over de meeste dingen heb je niet eens controle…

 12. Felicia schreef:

  I couldn’t agree more that once you stop caring about what others think you will truly start to live.

 13. Laetitia schreef:

  Zo’n happylijstje vind ik een heel goed idee! Doet een beetje denken aan een dankbaarheidsoefening alleen klinkt het minder waus en tuttig. Ik lees nu een boek (ja kom ik weer met mn boeken) van Jelle Hermus van So Chicken en die schrijft daar ook over: dat als je elke dag bewust nadenkt over de leuke dingen dat je dan op den duur ook vanzelf eerder en makkelijker aan de leuke dingen in je leven denkt. Je traint je hersenen om op het positieve te letten ipv het negatieve zeg maar. Ik denk dat ie daar wel een punt heeft, immers: alles wat je aandacht geeft groeit! Daar geloof ik heilig in en ik weet uit ervaring dat het met negatieve gedachten zo werkt, dus dan zou het ook met positieve moeten werken, toch?
  Stoppen met vergelijken is een belangrijke. Wat mij daar vooral bij hielp was het besef dat ik een heleboel dingen die anderen hebben helemaal niet echt wil! Ik was alleen onzeker geworden doordat het zo normaal lijkt die dingen allemaal te willen, maar wie zegt dat je huisje-boompje-beestje-en-twee-auto’s-en-een-Mac-computer moet willen eigenlijk? Bovendien kunnen we het leven niet afdwingen, zoals je zelf al zegt. Het gaat altijd anders dan gepland. Wat ik al vaak heb ervaren is dat als ik juist ophield met krampachtig willen en wensen en het gewoon liet gebeuren, dat dan juist de mooie dingen als vanzelf op mijn pas kwamen. Loslaten vind ik heel erg moeilijk maar proberen de focus vooral op het hier en nu te leggen, helpt me daar wel bij.
  Mooi artikel Johanne! Het gaat je vast en zeker lukken om meer kalmte en rust te vinden in je hoofd en leven, oefening baart kunst

  • Johanne schreef:

   Dankjewel Laetitia. En voor je uitgebreide reacties, zo leuk vind ik ze! Ik ben heel benieuwd geworden naar het boekevan Jelle, dus die lees ik vast snel genoeg! En ik vind dat wel knap hoor. Dat je minder vergelijkt. En je hebt ook gelijk, waarom zouden we zonodig de dingen willen die anderen hebben?

 14. Sophie schreef:

  Stop comparing yourself to others -> that has helped me sooo much. When I stopped doing that I got instantly happier. Amazing what that does to you. Thanks for the tips!

 15. Eveline Fleur schreef:

  Wat een mooie tips. Vooral het vergelijken met anderen vind ik in een tijd met social media wel eens lastig. Maar goed de quote “don’t compare your behind the scenes with someone’s highlight reel” wel een hele mooie. En ik zou eens minder voor een ander moeten denken. Dat is heel vermoeiend. 🙂

  • Johanne schreef:

   Oh, dat is inderdaad een mooie quote! Dank je voor het delen. Oh, ja. voor een ander denken is ook verschrikkelijk. We vullen allemaal wel eens iemands gedachtengang in, vaak ten onrechte. Kan me voorstellen dat je er moe van wordt.

 16. Carolin schreef:

  Thank you so much for that post 🙂 I really need to work on not comparing myself constantly. I always see others being where I want to be and asking myself why can I not accomplish that. It’s annoying I really need to stop doing that 😉

 17. All great points to remember and strive for!

 18. Journaling really helps me to focus on my life and recognize all of the positive things! But, I’m still working on not comparing myself to others and not worrying about what is expected of me from others.

 19. I love the idea of creating a happy list! I will have to try that.

 20. Michelle Paige schreef:

  Yes yes yes to all of these! I try to practice them all a little bit each day and it definitely helps!

 21. Lisa schreef:

  Thanks for the post, I actually really needed to read it today. I’ve been a bit stressed out and disconnected which could be down to end of year burn out. Exhaustion is killing me!
  I’m going to definitely practice being more in the now and I really like the idea of a happy list.
  I think “going with the flow” needs to be a new year resolution for me for 2018!

 22. Mistle schreef:

  Yes to all of these!!! I found in the past I would dwell on things that had happened before. It did me no good and held me back a lot. So now I always look at today and sometimes the future. Comparing yourself to other’s is such a killer to your own self esteem. It may be hard to accept who you are at times but being you is what makes you beautiful.

 23. Ciara schreef:

  Great post, very inspirational thanks ?

 24. Renee schreef:

  Such great reminders!

 25. HUIZEHAAKNAALD schreef:

  Prachtig stuk! Het zette mij ook weer even met beide beentjes in het hier en nu. Vaak zijn we veel te druk met wat volgens ons voor ons ligt…

 26. adriana schreef:

  These are such great tips, it can be so easy to get caught up in things but remembering to ground yourself really helps. Love your tips!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *