The Happiness Project

[:nl]Hoe Het Happiness Project mijn eigen zoektocht naar meer geluk inspireerde[:en]How ‘The happiness project’ inspired my search for more happiness [:]

[:nl]Begin januari las ik Gretchen Rubins’ boek The Happiness Project. Een boek waarin Rubin in één jaar tijd werkt naar het verbeteren van haar eigen geluk. Maandelijks stelde ze zichzelf andere doelen om zo haar ultieme gevoel van geluk te bereiken. Een vriendinnetje stuurde me dit boek, omdat ze wist dat ik ook op zoek was naar manieren om een gelukkiger leven te leiden. Zo klinkt het misschien alsof ik ongelukkig was of ben, en dat is absoluut niet het geval! Maar ik denk wel dat er manieren zijn om je leven zo in te delen dat je meer van het geluk dat je al hebt geniet, of er daadwerkelijk gelukkiger van wordt. Daarom las ik dit boek. En hoewel ik Gretchen stappen niet stuk voor stuk heb gevolgd, heeft het me absoluut gemotiveerder gemaakt om écht te doen wat ik wil om zo nóg gelukkiger te worden.

Laat ik nogmaals voorop stellen dat ik al gelukkig ben. Ik mag me werkelijk heel gelukkig prijzen met alles en iedereen die ik om me heen heb. Het leven is weleens slechter geweest. Maar eind vorig jaar en begin dit jaar begon ik me af te vragen wat ik kon doen om dat gevoel van gelukkig zijn bewuster mee te maken, of nóg beter te maken. Voordat ik kom bij het punt hoe ik aan een gelukkigere zelf werk, wil ik eerst uitleggen hoe Gretchen te werk is gegaan en hoe ik daar tegenover sta.

Gretchens’ Happiness Project

Gretchen stelde namelijk maandelijks doelen op verschillende vlakken. Zo werkte ze de ene maand aan haar energie en de andere maand aan haar werkgeluk. Ze besteedde aandacht aan haar moederschap, vriendschappen en haar huwelijk.

Voordat ze van start ging stelde ze zich twaalf geboden (je weet wel, zoals Mozes zijn geboden  van God kreeg in de bijbel):

 • Wees jezelf
 • Laat het los
 • Gedraag je zoals je je wilt voelen
 • Doe het nu
 • Wees beleefd en eerlijk
 • Geniet van het proces
 • Geef uit (aan dingen, maar geef ook je creativiteit uit)
 • Identificeer het probleem
 • Neem niet alles te serieus
 • Doe wat je moet doen
 • Geen berekening
 • Er is alleen maar liefde

Deze twaalf geboden moesten haar helpen wanneer zij moeite had zich aan haar doelen te houden. Belangrijke geboden denk ik, want als jij aan je eigen geluk werkt, is het gemakkelijk om jezelf erin te verliezen.

In januari ging ze van start met het haar eerste geluksdoel: krijg meer energie. Dit deed ze door eerder naar bed te gaan, meer te sporten, vervelende taken afmaken en door te doen alsof ze meer energie had. Terwijl ze in februari werkte aan haar huwelijk (die al goed was), moest ze zich tegelijkertijd aan haar doelen van januari houden. En ga zo maar door. Dat betekent dus dat ze aan het einde van het jaar alle ballen in de lucht moest houden.

Ik ga niet eindeloos door over Gretchens’ geluksproject en hoe ze haar doelen wel of niet haalde, maar je wil vast weten of het is gelukt. Of ze echt gelukkiger was aan het einde van het jaar. Het korte antwoord is ja. Want zo zegt ze en dit is even een vrije vertaling vanuit het Engels: ‘Ik ontdekte wat ik eigenlijk al wist: ik kon mijn leven veranderen, zonder mijn leven echt te veranderen. Toen ik eindelijk mijn best deed om ernaar uit te reiken, besefte ik dat ik mijn robijnen slippertjes altijd al aan mijn voeten had; dat de vogeltjes altijd al buiten mijn keukenraam zongen.’ Dus ja, door zo bewust bezig te zijn met het nóg beter maken van de goede dingen in haar leven, werd ze uiteindelijk gelukkiger.

Mijn allereigenste geluksproject 

Dit inspireerde mij nog meer om met mijn eigen geluksproject aan de slag te gaan. Niet door maandelijkse doelen op te stellen, niet door geboden op te stellen, maar door eindelijk te werken aan wat ik écht wil. Ik heb er even over nagedacht om iedere maand een ander onderwerp aan te pakken, maar ik ken mezelf en weet dat dat niet gaat lukken. Ik leef mijn leven en daar horen goede en soms minder goede dingen bij en dat accepteer ik (zo goed als).

Maar er is één  groot doel dat ik al veel langer voor ogen had en dat is eindelijk doen wat ik al lang wilde doen: bloggen. Op het moment dat ik The Happines Project ging lezen, was ik er al mee bezig. Maar dankij dit boek besefte ik ineens écht wat mijn geluksproject was en moest zijn. Dus in januari ging ik aan de slag met mijn naam. In februari met het logo en in maart met de website. Tussendoor schreef, schreef en schreef ik nog meer. Drukke maanden en sinds de ‘lancering’ is het nog drukker. Maar dit is wat mij echt gelukkig maakt. En daar hoef ik verder niet over uit te wijden geloof ik ;).

Hoe ben ik verder bezig met mijn geluk?

Hoewel ik het heel knap vind van Rubin dat zij zo gestructureerd maandelijks werkte aan haar geluk, denk ik niet dat dit de manier is voor mij. Het is heel goed om je bewust zijn van wat je hebt en wat je wilt. En dat probeer ik ook zeker meer te doen dan voorheen. Dat is eigenlijk ook waar het mij om draait: sta iets meer stil bij je eigen geluk. En als jij denkt dat het beter kan, probeer daar dan ook iets aan te doen. Een deadline daaraan stellen vind ik overbodig, want dat maakt geluk zoeken een verplichting. En dat is het niet.

Ik probeer (met nadruk op probeer) bijvoorbeeld continu het positieve in dingen te zien, in plaats van alleen maar negatief te denken. En dat is een moeilijk en een continu proces. Niet iets wat ik alleen in mei doe en in juli veel minder. Wat mij betreft is meer geluk zoeken zeker iets waar iedereen zich mee bezig ‘moet’ houden. Maar zoek daar vooral een eigen invulling voor. In de kleine dagelijkse dingen bijvoorbeeld. Of door een kleine gedragsverandering. Ik denk dat alle kleine beetjes samen een heel groot verschil kunnen maken.

Wat jij? Zou jij ooit aan een happiness project beginnen?

*Dit artikel bevat een affiliate link [:en]Last January I started reading Gretchen Rubin’s The Happiness Project. A book where Rubin describes her one year journey to improving her own happiness. In order to do that she made monthly goals to achieve that ultimate feeling of happiness. A friend sent me this book, knowing that I too was looking for ways for a happier life. When I say it like that, it sounds as if I am or was unhappy, but I can assure you that is definitely not the case! But I do believe there are ways to live your life a certain to enjoy the happiness you already have even more, or actually make it even happier. That’s why I read the book. And although I didn’t follow her steps, it absolutely motivated me to step up and make myself even happier.

Please let me emphasize this again: I already am happy. I am truly blessed with everything and everyone I have around me. My life has seen worse. But at the end of last year and the beginning of this year, I started to wonder what I could do to be more aware of my own happy feelings or make them better. But before I tell you how I started working on a happier me, I’ll shortly explain how Gretchen executed her project.

Gretchen wrote down certain goals in different areas for every month of the year. The first month she worked on her energy level and the second month on her happiness at work. She also covered her marriage, motherhood, and friendships.

Before she actually started she also wrote down twelve commandments.

 • Be Gretchen
 • Let it go
 • Act the way I want to feel
 • Do it now
 • Be polite and be fair
 • Enjoy the process
 • Spend out
 • Identify the problem
 • Lighten up
 • Do what ought to be done
 • No calculation
 • There is only love

These twelve commandments were there to motivate her when to going got tough. And that’s important I think because when you’re working on your own happiness, it’s probably easy to get lost.

So in January she started and tackled her first happiness goal of boosting her energy so she could enjoy life more. She boosted her energy by going to bed earlier, by exercising more, completing horrendous tasks and my pretending she actually had more energy. When the time February came around she started to work on her (already functioning) marriage. At the same time, she had to keep up with her goals in January. And as the months progressed it continued like that. So in December that basically meant she had to keep everything from the previous months going.

I’m not going to talk about Gretchen’s’ project forever and whether she completed her goals every month, but  you’re probably going to want to know if she actually was happier at the end of the year. The short answer is yes. In short, she discovered what she already knew: she could change her life, without changing it. When she finally tried her best reaching out for it, she realized that she was wearing ruby slippers all along and that the birds were singing outside of her kitchen window all along. So yes, by consciously working on making the good things in life even better, she became happier.

My one true happiness project

This inspired me to work on my own happiness project. Not by making monthly goals, not by living by commandments, but by finally, truly and really working on the project that was my happiness project all along. I thought about setting monthly goals, but I know myself and that wasn’t gonna work. I live my life and there’s good things in there and bad. And I’m able to accept everything that life has to offer (as good as).

But there’s one big goal I set myself a long time ago and that, of course, was blogging. The moment I started to read The Happiness Project, I was already working on my blog. In January the quest for my name began. In February I tried to design a logo and in March, it was time to find a template. And in between everything I wrote and wrote and wrote. Busy months and since I launched my blog even busier. But, this truly is making me happier. And I don’t think I have to explain this to you guys. 😉

How else am I working on my own happiness?

Although I can only applaud the way Rubin handled her structured approach, I don’t think that this is the way for me. It’s good to notice what you have, to appreciate what you have and to look at the things you want to have. And I’m certainly gonna try this more. And that’s what the entire project is about for me: to actually stand still and think about your own happiness. If you think you can do better, then try to do something about it.

Setting a deadline for that is not necessary (for me) because I think that would make your search for happiness an obligation. And it’s not and obligation. I try (emphasis on try) to see the positive things in life, instead of only the negative. That’s a hard and continuous process. Not something I’ll only do in May and a lot less in July. For me, the search for even more happiness is something everyone ‘should’ be doing. But it’s up to you how to do that. By finding happiness in the daily things for example. Or by making a small change in your behavior. I think that all the small things together can make a big difference.

How about you? Would you ever start a happiness project?[:]

Article by Johanne

Hi, ik ben Johanne! Ik ben 35 jaar en moeder van een eeneiige tweeling. Axel en James zijn mijn licht en leven, maar ik ben natuurlijk meer dan alleen mama: ik hou van werken, bloggen, lezen, schrijven en heel af en toe sociaal doen. Hoe hou ik al die ballen in de lucht? Vaker niet dan wel, maar hey, soms gaat het ook goed!

This Article Has 34 Comments
 1. Chantal schreef:

  LEuk artikel, ik denk dat ik niet alles zou volgen. Maar de zaken er uit zou pikken die voor mij het belangrijkste zijn. Xxx

 2. Shirley schreef:

  Ik denk dat het goed is om je af en toe bewust met je geluk bezig te houden. Het echt aanpakken met een project zou niets voor mij zijn denk ik. Ik heb het boek een paar jaar geleden gelezen en raakte er eigenlijk niet op die manier door geïnspireerd. Dat wil niet zeggen dat ik niet met mijn geluk bezig ben 🙂

  • Johanne schreef:

   Nee, ik denk ook dat je dat er uit moet halen inderdaad. Dat je niet zo’n intensief project hoeft te starten om met je eigen geluk aan de slag te gaan. Daar heeft iedereen zijn eigen manieren voor. Ik zou het inderdaad ook nooit zo aanpakken. Van die intensieve maandelijks doelen zouden me denk ik alleen maar ongelukkiger maken, haha.

 3. Ayla schreef:

  Het klinkt als een leuk boek! Ik ben ooit aan het luisterboek begonnen, maar kwam er niet helemaal doorheen. De opzet zoals zij hem heeft zou voor mij ook niet werken, ik zou in mei al niet meer weten waar ik in januari voor ging. Alhoewel ik het wel heel goed vind dat ze allerlei punten aanpakt die eigenlijk al goed zijn, dat ga ik meenemen in mijn eigen happiness project!

  • Johanne schreef:

   Haha, daar heb je inderdaad ook een goed punt. Dat je zoveel moet doen dat je al je eigen maandelijks doelen vergeet. Dat is ook wel iets voor mij. En leuk dat je er ook eentje gaat doen! Ben benieuwd!

 4. Beau Bewust schreef:

  Wat een leuk artikel. Ik denk ook dat het heel goed is om je bewust te zijn van wat je hebt en wat je wilt.

 5. Xenia schreef:

  Wat een mooi project! Ik ben afgelopen jaar ook met zoiets bezig geweest. Het is altijd fijn om stil te staan bij dingen en te kijken hoe je er nog meer uit kunt halen

 6. Irina schreef:

  Ik begin nu toch wel erg benieuwd te worden naar dit boek! Die moet ik ook maar eens gaan lezen ^^

 7. Maris schreef:

  Lijkt me een fijn boek om te lezen op vakantie, om vervolgens positief te starten bij terug komst in Nederland.

 8. Rachel schreef:

  Wauw het klinkt als een goed boek, wish list, check!

  • Johanne schreef:

   Haha, heel goed! Je moet er wel even uitpikken wat echt bij jouw eigen aspiraties past, maar als je dat eenmaal hebt gedaan is het een motiverend boek 🙂

 9. Lotte schreef:

  Klinkt als een boek voor mij. Ik probeer de laatste tijd steeds meer bewust te zijn van wat ik doe zodat ik er ook meer uit haal. Ik ga hem op mijn lijstje zetten.

 10. Benthe schreef:

  Wat leuk dat je zoveel geluk uit bloggen haalt! En het boek lijkt me ook wel interessant ?

 11. Chantal schreef:

  De 12 geboden.. schot in de roos. Ik kan hier wat mee en ben ook geïnspireerd. Klinkt als een goed boek voor vakantie!

 12. Caroline schreef:

  Love this! I don’t know if I could start a happiness project, but I certainly aim to be more grateful every day and count the small blessings in life.

 13. Quinn schreef:

  These are all things I’m only now starting to realise. Thanks for this post I’m bookmarking it!

 14. Grace schreef:

  Zelf probeer ik ook wel meer achterna ‘het geluk’ te gaan, maar zo’n heel project.. dat zou mij denk ik juist weer ongelukkig maken omdat het dan zo moeten is.

  Dat je gelukkig wordt van je blog snap ik helemaal! Daar haal ik zelf ook heel veel energie uit.

 15. Romy schreef:

  Wat een ontzettend mooie manier om hiermee bezig te zijn! En het klinkt als een hele fijne en concrete methode. Superstoer dat je mede dankzij dit boek daadwerkelijk je blog bent begonnen! Je doet het super en het is echt te merken hoeveel plezier je eruit haalt 🙂

 16. Isabelle schreef:

  Klinkt als een goed plan. Ik heb letterlijk meegedaan aan een happiness onderzoek, van de universiteit in Leuven – zij stuurden elke week vragenlijsten uit en tips, om na te gaan wat iemand precies gelukkiger maakte. Op dat moment (zo’n drie jaar geleden) zat ik in een hele donkere periode, en was ik dus allesbehalve gelukkig. Toch wilde ik dit niet aan iedereen laten merken (ik geloof dus heel erg in het ‘doe je voor zoals je je wilt voelen’) – ik hoor nu dat velen van mijn collega’s helemaal niet doorhadden wat er allemaal speelde in mijn leven toen.

  Het feit dat ik koppig vasthield aan elke strohalm, heeft toen echt gemaakt dat ik er niet onderdoor ben gegaan. En nu, nu het leven stukken zonniger is voor mij, helpt het me nog om te relativeren en de mooie dingen te zien – ik merk dat ik dit nu meer doe dan een gemiddelde persoon.

  Veel succes dus! je kan inderdaad je eigen geluk – deels – maken!

  • Johanne schreef:

   Wow, Isabelle. Ja, ik heb altijd wel gedacht dat als je een glimlach op je gezicht zet dat je dan vanzelf vrolijk wordt. Maar dit gaat natuurlijk nog een stukje dieper. Blij om te horen dat alles nu een stuk beter gaat!

 17. Sandra schreef:

  Een tijd geleden kwam ik ook dit op een blog tegen en dat inspireerde mij zeker. Nu opnieuw, want ik was het aleeer vergeten inmiddels, haha. Ik heb jaren geleden van mijn pysychologe toen mijn eigen happiness project gemaakt. Althans, zo voelt het! Heb toen veel dingen geleerd die hier in jouw ook ook aan bod komen. Tof hoe een andere denkwijzejl je leven al kan veranderen he!

 18. marleen schreef:

  Klinkt echt top! <3 Vooral die geboden zijn zó waar!!

 19. I did this years ago and am inspired to pick up that book again! Thanks for the inspiration!
  xo
  D
  http://www.beyouandthrive.com

 20. […] nou, poeh poeh, even wat rust na al dat gedenk over gelukkig zijn, werkgeluk en baankeuzes. Wat doe ik als ik ontspannen ben en rust heb? Dan ga ik een lekkere […]

 21. Coral schreef:

  I loved reading this, it inspired me to go out and buy the book 🙂

 22. […] agenda te maken. Zodra ik met dit nieuwe levensproject van start ben, geef ik snel een update. Geen happiness project, maar een […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *