4 ways to make money as a blogger

[:nl]Zes tips voor een positieve en succesvolle zoektocht naar een baan [:en]Six tips for a positive and successful job hunt[:]

[:nl]Ik heb heel veel ervaring met solliciteren. Echt heel veel. En toch heb ik in mijn loopbaan van zes jaar in totaal slechts twee en een halve maand zonder werk thuis gezeten. Ik denk dat als je alles naast elkaar legt, ik het wat dat betreft heel goed heb gedaan. Het feit dat ik veel ervaring heb met het schrijven van brieven en het meemaken van sollicitatiegesprekken heeft twee redenen. Eén omdat ik niet altijd op de juiste plek zat en daarom solliciteerde. Twee omdat in de tijd dat ik wel  thuis zat ik er honderd brieven uit heb gedaan en mezelf heb ontwikkeld in het schrijven van de juiste brieven. In de zes jaar heb ik denk ik wel tweehonderd brieven geschreven. Ik heb altijd hard willen werken om aan het werk te blijven. En omdat ik hiermee zoveel ervaring heb (en goede ervaring ook) dacht ik dat het leuk zou zijn als ik mijn kennis hierover kon delen met jullie. Wellicht is het heel voor de hand liggend, maar deze zes tips hebben mij veel mooie gesprekken gebracht!

Laat ik vooropstellen dat het hele sollicitatieproces zenuwslopend is. Maar het is tegelijkertijd ook heel leuk. Waarom? Omdat je ermee aan je toekomst werk. Gewild of ongewild. Als ik nog steeds op die plek had gezeten waar ik niet hoorde, dan had ik nooit meegemaakt wat ik nu heb meegemaakt. Naast dat solliciteren nodig is voor de vordering van je carrière, is het ook een manier om jou op nieuwe plekken te brengen.

Een paar jaar geleden zat ik niet goed in mijn vel toen ik heel even werkloos thuis zat. Mijn zelfwaarde ging met rasse schreden omlaag en ik zag het thuiszitten al heel snel niet meer zitten. Verschrikkelijk. Dat terwijl het eigenlijk goed was dat ik thuis zat, want het gaf me de kans op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. En zo begon mijn avontuur. Ik schreef tientallen brieven en werd destijds in totaal zes keer uitgenodigd voor een gesprek. Niet slecht, voor iemand met – toen – pas anderhalf jaar relevante werkervaring.

De zoektocht is een uitdaging

Op dat moment zelf zag ik het niet zo, maar de zoektocht naar een baan is een uitdaging. Er is een reden waarom jij op zoek bent. Je bent net afgestudeerd, je bent niet op je plek bij je huidige werkgever of je bent helaas net ontslagen. Er zijn positieve redenen om te beginnen aan je zoektocht, maar natuurlijk ook negatieve redenen. Als het niet jouw keuze was om opnieuw een baan te moeten vinden, probeer er dan alsnog het positieve van in te zien. De plek waar jij eerst zat was niet de plek voor jou en de plek waar jij terechtkomt misschien wel. Maar hoe heb ik me in mijn goede en slechte tijden door mijn sollicitatieronden gered?

1. Zoek niet te selectief. Dan vind je meer

De start van je zoektocht begint meestal met het vinden van vacatures. Vacatures in jouw vakgebied. En natuurlijk zul je dan enkele vacatures vinden, maar ik heb geleerd dat als je je zoektocht net iets breder trekt, dat je dan nog meer zult vinden. Meer vacatures die ook prima aansluiten bij jouw vaardigheden en interesses,  maar waar je misschien niet direct aan had gedacht. Ik heb communicatie gestudeerd, maar omdat ik altijd breder heb gezocht dan dat, heb ik verschillende banen gehad. Sterker nog, ik ben van alles geweest maar geen communicatiemedewerker. Of in ieder geval, niet in mijn functietitel. Hierdoor heb ik een aardig breed cv, wat veelal als interessant wordt gezien.

En echt hoor: ook als je denkt dat je er niet goed genoeg voor bent: probeer het. Wie weet wat voor moois het jouw brengt. Misschien denkt het bedrijf juist dat jij heel erg geschikt bent. Kan toch?

2. De inleiding is waar het om draait

Tegenwoordig kom je met een standaardbrief – en vooral met een standaardinleiding – niet heel ver meer. Zorg ervoor dat jij het bedrijf direct aanspreekt met je inleiding. Gooi er een mooie anekdote in en vind die aansluiting met de organisatie.

3. Heb je cv visueel op orde

Een cv in een word-bestand geschreven in Times New Roman voldoet niet meer. Bedrijven krijgen tientallen, en soms zelfs honderden, sollicitatiebrieven binnen. Het wordt steeds moeilijker om op te vallen. Eén van de manieren om er toch een beetje uit te springen is door je cv te pimpen. Houd ‘m professioneel, maar door er een beetje kleur en bijvoorbeeld wat speelse elementen aan toe te voegen kom je denk ik een heel eind.

Ik hoor je vragen: hoe doe je dat als je geen ontwerper bent? Ik heb mijn cv zelf door een vriend laten ontwerpen, maar er zijn zoveel mogelijkheden op het internet! Als je via Pinterest zoekt naar free resumé templates vind je heel veel mooie cv’s. En, deze tip komt van een vriendin, Canva is naast Pinterest-afbeelding-opmaker ook de plek voor templates. Je hebt daar heel veel mooie en simpele cv’s die je zo kunt gebruiken en aanpassen naar jouw eigen stijl.

4. Wees tijdens het gesprek vooral spontaan

Dan is het moment daar. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Ga voor spontaniteit. En daarmee bedoel ik: studeer niet alles in.  Als je namelijk alle antwoorden op alle mogelijke vragen hebt ingestudeerd, heb je kans dat je jezelf een beetje kwijtraakt tijdens het gesprek. En vooral als er dan een vraagt komt waarop je niet hebt geanticipeerd, loop je het risico van de leg te raken. Probeer dus goed voorbereid, maar niet ingestudeerd, op gesprek te gaan. En als je op het moment zelf geen antwoord hebt, dan is dat ook niet erg. Zeg gewoon dat je daarover heel even moet nadenken. Dat wordt meestal meer gewaardeerd dan een onbevredigend antwoord.

5.Wees jezelf

Ik stel mijzelf bijvoorbeeld nooit zakelijker op dan dat ik ben. Ik ben heel informeel en ik houd van een grapje tussendoor, dus waar ik ook ben doe ik dat. Dan hebben zij direct een duidelijk beeld van wie ik ben. Als ik er dan qua persoon niet bij pas, is dat direct duidelijk. Ik zou er bovendien ook niet gelukkig van worden als ik als verschrikkelijk informeel persoon bij een bedrijf zou komen werken met veel hiërarchie, lange lijnen (is dat het tegenovergestelde van korte lijnen?) en afstandelijkheid. Dus: wees vooral jezelf, want alleen dan weet je of jij er past. En weten zij of jij er past.

6. Blijf positief

Mocht het allemaal nog steeds niet lukken: blijf positief! Jouw kans komt nog wel. Het gaat steeds beter met de Nederlandse economie, steeds meer bedrijven zijn daarmee naar ons op zoek. Wees niet ontevreden met jouw verleden. Al heb je nog helemaal niks (relevants) op je cv staan. Dat maakt helemaal niks uit. Op ieder potje past wel een dekseltje, zeg maar ;-).

Sidenote: Ik las net een artikel over onze generatie die vaak een ontevreden gevoel heeft met het punt waarop we zijn beland. (Ik generaliseer even:) we zijn niet rijk, we zijn niet getrouwd, hebben geen kind voor ons dertigste en we zijn niet tevreden met de baan die we nu hebben. Vroeger werd ons van alles beloofd. En nu? Nu hebben we niets van wat ons beloofd is. Wat jouw verwachtingen vroeger ook waren, het is ok dat je deze verwachtingen niet waar hebt kunnen maken. En ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Ik verwachtte vroeger van alles, maar het leven zit vol verrassingen. Daarom probeer ik nu zo min mogelijk te verwachten, ook als ik solliciteer. Mijn punt is: doe wat je kunt doen om te komen waar jij wilt komen. Maar als het even anders loopt dan je denkt, dan is dat ook ok. Je leven hoeft niet op je dertigste al op de rit te zijn. Probeer te genieten van wat je wel hebt. De rest komt wel, ook jouw droombaan.

Hoe ervaar jij het solliciteren?[:en]I have a lot of experience with applying for jobs. Like, a lot. And still, in the last six years, I’ve only been unemployed for no more than two and a half months. I think I did pretty well for myself in that aspect. The fact that I have so much experience has two reasons. One is because in some of my past jobs I felt out of place. I felt unhappy. So I wrote and I wrote and I wrote. The second reason has to do with my time at home. I wrote a hundred letters back then and in that time I developed THE way to write the right letters. In total, I think I wrote about two hundred letters in the past six years. I’ve always worked hard to stay employed. Because I have so much experience with applying for jobs (and good experiences too) I thought I would share my knowledge with you guys. Some things might sound obvious to you, but these six tips have brought me some of my best job interviews!

Let me say first that the entire application process is super stressful. But at the same time, it’s a lot of fun too! Why? Because you’re working on your future. Wanted or unwanted. If I’d still been in that place where I didn’t belong, I never would have known what I know now. I would probably be in a completely different state of mind. Next to the fact that that applying for jobs is a necessity when you want to make progress in your career, it also brings you to new places for new experiences.

Unhappy times

A couple of years ago when I was unemployed I became unhappy very quickly. My self-esteem vanished with the wind and I hated sitting at home. Horrible. In hindsight, it was good that I was sitting at home because I had the chance to look for new opportunities. I wrote dozens of letters and got invited six times back then. Not bad, right? For someone with only a year and a half of experience.

In that moment I didn’t realize it, but the search for a job is a challenge. There’s a reason why you are looking for a job. You’ve just graduated, you’re not happy at your current job or you just got fired, unfortunately. There are positive reasons to start your hunt, but of course, there are negative reasons too. If it’s not your choice to be in this position: try to make it as positive as you can. That place where you worked wasn’t for you and the place where you end might be. How did I survive the good and the bad times during the job hunt

1. Broaden your search, you’ll find more

De start of the process begins with finding job openings. Vacancies in your area of expertise. Of course, you’ll find some vacancies, but I’ve learned that when you broaden the search, you’ll find more. More vacancies that will fit your skills and interests, but you didn’t think of at first. I studied communications, but because I always widened my search, I had a variety of jobs. As a result, I never even had a job title that explicitly said ‘communications employee’ or something like that. I had jobs where I had to do it of course, but it was not a job title. Because of this, my resumé is pretty diverse, which people seem to think is interesting.

2. It’s all about the introduction

Nowadays a standard letter – especially a standard introduction – won’t get you far anymore. Make sure you speak to the organization you’re applying to. Make it a nice anecdote and find the connection with the company.

 3. Pimp your resumé

A resumé in Word written in Times New Roman also doesn’t cut it anymore. Companies get dozens, sometimes hundreds, of letters. It’s getting harder and harder to get noticed. One of the ways to stand out is by pimping your resumé. Keep it professional, but adding a little color can get you noticed. What if you’re not a designer you ask? A friend of mine helped me with mine, but there are so many possibilities on the internet nowadays! When you search for free resumé templates you’ll find a lot of pretty looking templates. And, this is a tip a friend of mine gave me, use Canva. It’s not only for making nice Pinterest pictures, it’s also the place to find templates for your resume. Canva’s got a lot of pretty but simple resumes you can use and adjust to your style.

4. When you get invited: be spontaneous

And then the moment’s there. You’re invited for an interview. The first thing I want to say is: be spontaneous. And with that I mean: don’t study everything. To me, it’s risky to study all the answers to all the possible questions because it feels like you’ll get lost during the interview. Also, what will happen when they throw a question you didn’t expect your way? It will throw you off. So try to prepare, but not that well. And if you don’t have an answer for them on the spot you can always say you have to think about it for a moment. That’s usually appreciated a lot more than an unsatisfying answer.

5. Be yourself

I am not a formal business type and I will never be. So I never pretend to be either. I’m an informal girl and I love to make jokes. So wherever I am I will do just that. That way everyone will know how I am in an instant. And if I don’t match personality-wise, tough noogies. I wouldn’t be happy working at a formal company knowing how informal I am. The hierarchy would not make me happy at all. So: be yourself, because only then you’ll know if you’re a match. And they’ll know too.

6. Stay positive

If after all of this you still haven’t found your job, please stay positive! Your chance will come. The economy is doing better and better, there are more and more companies looking for us. Don’t be unsatisfied with your past. Even if you don’t have anything (relevant) on your resume. It doesn’t matter. In the end, there’s a job that will fit you. And that future company will know.

Sidenote: I just read an article about our generation not being satisfied with what we’ve accomplished. (This is a generalization) We’re not rich, we’re not married, we didn’t have our first child before thirty and we’re not happy with our current job situation. When we were younger they said to us that we could do and be anything we wanted. And now? Now we have nothing that was promised. But whatever your expectations may have been, it’s ok that you didn’t realize them yet.

I agree. I used to expect a lot of things. But you know what? Life is full of surprises and nothing ever goes the way you expect to. That’s one of the reasons why I try to expect nothing, even when I’m applying for jobs. My point is: do what you can do to get to where you want to be. If things don’t go as planned, try to be ok with that. You don’t have to know everything by the time you’re thirty. Things will come. Try to enjoy what you do have. And the rest will come, your dream job too.

 [:]

Article by Johanne

Hi, ik ben Johanne! Ik ben 35 jaar en moeder van een eeneiige tweeling. Axel en James zijn mijn licht en leven, maar ik ben natuurlijk meer dan alleen mama: ik hou van werken, bloggen, lezen, schrijven en heel af en toe sociaal doen. Hoe hou ik al die ballen in de lucht? Vaker niet dan wel, maar hey, soms gaat het ook goed!

This Article Has 34 Comments
 1. Romy schreef:

  Wat een goed artikel en voor mij heel herkenbaar aangezien ik ook fanatiek heb gesolliciteerd voordat ik deze baan twee weken geleden kreeg. Binnenkort wil ik daar ook nog een artikel met tips over schrijven 🙂 Ik heb vooral gemerkt dat de inleiding van je brief inderdaad heel belangrijk is. In het begin begon ik standaard met “Naar aanleiding van uw vacature”…*gaap* Later begon ik meer anekdotes of aansprekende teksten te gebruiken in de inleiding van mijn brief. Ik moet trouwens toegeven dat mijn cv wel twee saaie A4’tjes zijn, maar toch ben ik uitgenodigd om mijn cv en niet om mijn brief bij mijn nieuwe werkgever. Ik heb op mijn cv wel een vrij spontane foto staan en mijn werkgever zei dat die foto haar aansprak. Grappig dat ik het uiteindelijk dus toch zonder gepimpt cv heb gered 😉 Verder vond ik het wel grappig om te lezen dat jij communicatie hebt gestudeerd en nog nooit communicatiemedewerker bent geweest, terwijl ik juist communicatiemedewerker word met mijn meer taalkundige opleiding. Grappig hoe je door het solliciteren een beetje buiten je comfortzone leert te stappen 🙂

  • Johanne schreef:

   Haha, ja dat bedacht ik me ook al idd! En toch fijn dat je met je ‘saaie’ cv erdoor bent gekomen en vooral heel leuk dat je cv voldoende was!! Maar wat je zegt, een foto doet ook al heel veel. Geeft mensen het gevoel dat ze je al een klein beetje kennen ofzo 😉

 2. hillybillybeauty schreef:

  Ik denk dat ik over een jaartje ongeveer weer eens ga kijken op de arbeidsmarkt. Dan is mijn jongste op een leeftijd dat het voor ons wat makkelijker is. Blijft altijd een spannende periode!

  • Johanne schreef:

   Dan heb je in ieder geval nog heel even om je geestelijk voor te bereiden ;-). Goed plan om nog even te wachten, kan me voorstellen dat het dan iets meer rust brengt!

 3. Jolanda schreef:

  Goede tips! Ik heb lang gesolliciteerd maar op het laatste ook erg breed gezocht. Dan is er inderdaad veel meer beschikbaar

 4. Lonneke schreef:

  Fijne en goede tips helemaal nu ik actief opzoek ben naar een nieuwe baan.

 5. Kirsten schreef:

  Wat een fijn artikel! Nog een kleine twee maanden en dan ben ik afgestudeerd, dus ik moet ook aan de bak.. Maar met jouw tips komt dat vast helemaal goed !

 6. Girls-Things schreef:

  Wat een fijn en handig artikel.
  Ik ben nu bezig met solliciteren naar een lio stage plek.
  Kan je tips zeker gebruiken ;).

 7. Ayla schreef:

  Wat een fijne tips Johanne! Ik ben er ook zo eentje: ik haaaat solliciteren. Ik stel me altijd gigantisch onderdanig op, waardoor ik helemaal mezelf niet goed kan laten zien.
  Volgende week begin ik bij mijn nieuwe job en daar heb ik het eens even heel anders aangepakt! Ik ben bewust(er) gaan zoeken naar een goede werkgever dan naar een functie die bij me past. Ik ben namelijk een alleskunner en trek, eenmaal in functie, toch wel dingen naar me toe die ik goed kan en leuk vind. Om ze te benaderen heb ik gewoon gezegd ‘laten we met elkaar om de tafel gaan zitten en kijken of we wat kunnen vinden’, en pas toen heb ik ze mijn (gepimpte en kleurrijke 😀 ) CV laten zien.
  Er zijn meer mensen in mijn omgeving met deze aanpak, dus wat ik inmiddels ook heb geleerd: ga niet alleen op vacatures af, maar als er een bedrijf is waar jij voor wilt werken trek dan gewoon je stoute schoenen aan!

  • Johanne schreef:

   Wauw, dat vind ik heel erg knap! Zo ver ben ik nog niet, haha. Maar dit is natuurlijk nog een veel betere manier! Maakt het direct ook een stuk leuker, denk ik?

 8. Dhini schreef:

  Wat handig artikel! Het is moeilijk voor mij om een baan te vinden. Wanneer ik uitgenodig voor gesprek dan ben ik gezakt 🙁

 9. Astrid schreef:

  Fijn dat je al zoveel ervarong Hebt hiermee. Dat komt later zeker nog van pas! Ben het met je eens dat je bij een gesprek moet gaan voor spontaniteit!

 10. Michelle schreef:

  Zo herkenbaar! Ik heb ook veel verschillende gesprekken gehad en heb er vooral veel van geleerd. Op mijn sollicitatiebrief naar mijn huidige baan ben ik stiekem best trots. Een pakkende inleiding en verder geen standaard brief maar redelijk gedurfd. Het heeft geholpen in ieder geval 😉

  • Johanne schreef:

   Cool, ben benieuwd wat er zo gedurfd aan was! Ja, heb ook wel het idee dat het helpt als je een beetje brutaal bent ofzo. Dat getuigt van zelfvertrouwen, wat altijd goed is natuurlijk ????

 11. Ro schreef:

  I love this post and your suggestions about how to stand out – especially with the resume! I’ve recently updated my resume via Canva and I think it’s a great idea to make sure your resume stands out! I know even from my current role that allows me to interview and review resumes, I definitely enjoy ones that stand out and are uniquely edited. I feel that as long as they’re still professional-looking resumes, it can’t hurt to add some creativity! Great post!

  • Johanne schreef:

   Thank you!!! Ooh, so you knew about Canva? I think I’m a little late to the party on this one, Haha. And i’ve always wanted to be on the other Side, on the interviewer side, seems like so much fun to read letters, cv’s and talk to new people!

 12. Megan schreef:

  I’m gonna be graduating and job hunting pretty soon which is very intimidating! I feel so very under-qualified for all the jobs I’ve looked at so far. Here’s hoping I find something just right. Thanks for the tips!

 13. Rachel schreef:

  Excellent tips! Having a great resume makes ALL the difference! If the formatting is bad, it’s immediately out the door when I’m looking at it!

 14. Robin schreef:

  I totally agree with you about the resume design tip – I am seriously shocked by how few young people pay attention to this. They don’t seem to think that it’s worth their time to submit an attractive, eye-catching resume, which I think is extremely short-sighted. Being memorable is HUGE in the hiring process!
  As far as being spontaneous – I do agree with you that it’s important to not sound rehearsed or inauthentic; but I do think that knowing everything there is to know about the company you’re applying to is the best advice I could ever give someone. Being passionate and well-informed about the company will win me over every time (and has gotten me every job I’ve wanted lately) – and if it’s clear that someone hasn’t put in the time into researching a company and this is just one job of a million for them, I won’t hire them.

  • Johanne schreef:

   Thank you for your comment, I love this. And I totally agree with you: you should know everything there is to know about the company. You will know when someone doesn’t.

 15. Rianne schreef:

  Heel fijn! Ik zit nog in de fase van ‘maar’ bijbaantjes, maar moet volgend jaar wel weer gaan solliciteren voor stage en dat vind ik toch wel een dingetje.

 16. Bente schreef:

  Het is mij bij al weer een tijdje geleden dat ik voor het laatst gesolliciteerd heb, maar hou regelmatig sollicitatie gesprekken op mijn werk.

  Belangrijk is ook om een beetje zelfverzekerd over te komen tijdens het gesprek. Je bent namelijk niet voor niets uitgenodigd op gesprek! En: bedenk van te voren wat vragen die je graag beantwoord ziet worden door de mensen die je interviewen.

  • Johanne schreef:

   Leeeuk dat je sollicitatiegesprekken mag houden! Zou willen dat ik dat ook mocht als onderdeel van mijn werk, haha. En je hebt helemaal gelijk, je bent niet zonder reden uitgenodigd. Goeie toevoeging, over de vragen. Ik ga zelf meestal uit van een ‘natuurlijk’ gesprek waarbij ik de vragen die in me opkomen stel. Maar ik zorg er altijd voor dat ik in ieder geval 1 goede vraag heb voorbereid.

 17. These are awesome comments. Job hunting can be so stressful! Definitely staying positive and keeping an open mind is always good!

 18. Sarah schreef:

  Deze ga ik delen met vrienden die solliciteren 🙂 En je hebt overigens helemaal gelijk!

 19. Ioanna schreef:

  Such a great and helpful post! You are absolutely right about everything!

  Kisses,

  Ioanna

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *